نشر پژوهشگاه ناشر برگزیده کتاب سال حوزه
62 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : اطلاع‌یابی و اطلاع رسانی ) فروردین 1387 - شماره 6 )(1 صفحه - از 5 تا 5)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی