نشست علمی قرآن و مستشرقان (جمعی از اساتید با حضور حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (دامت برکاته)
68 بازدید
موضوع: علوم قرآنی
مصاحبه کننده : سلیمانی، نصرالله
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : قران پژوهی خاورشناسان ) بهار و تابستان 1386 - شماره 2 )(48 صفحه - از 13 تا 60)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی