اقتراح
103 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : نقد و نظر ) زمستان 1374 - شماره 5 )(70 صفحه - از 10 تا 79)
تعداد شرکت کننده : 0

در ذیل عنوان یاد شده, تنی چند از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, به تبیین(نقش زمان و مکان در فرآیند اجتهاد) پرداخته اند, خواننده در این اقتراح پاسخهای دانشوران ذیل را خواهند خواند: سیدکاظم حائری(استاد حوزه علمیّه); عباسعلی عمید زنجانی(استاد دانشگاه); ابوالقاسم گرجی(استاد دانشگاه); سیّدحسن مرعشی شوشتری(استاد حوزه علمیّه); ناصر مکارم شیرازی(استاد حوزه علمیّه); محمّدهادی معرفت(استاد حوزه علمیّه); سیدّمحمّد موسوی بجنوردی(استاد حوزه علمیّه); حسین مهرپور(استاد دانشگاه)

1

ـ نقش زمان و مکان را در فرآیند اجتهاد چگونه ارزیابی می کنید؟

مکارم شیرازی: در مورد نقش زمان و مکان در اجتهاد که امام ـ قدس سرّه الشریف ـ مطرح کردند; باور بعضی از ناآگاهان این است که این موضوع در فقه سابقه نداشته و بنابراین بدعتی در فقه گذاشته شده; در حالی که این اشتباه است. (موضوع تأثیر و نقش زمان و مکان در اجتهاد همیشه در فقه ما بوده است; منتهی کاری که امام کردند; این بود که این موضوع را به صورت بنیادیتر و اساسیتر و فراگیرتر مطرح کردند).

مثلاً آن دو مثال معروف که ما در مکاسب داریم ـ مرحوم شیخ و دیگران دارند ـ که اگر کسی برف و یخ را در تابستان از کسی غصب کند و در ... ادامه در لینک

آدرس اینترنتی