الحوار: القرآن یدعو إلی وحدة الفکر و العمل
49 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : رساله التقریب ) ابان 1385 - شماره 58 )(6 صفحه - از 135 تا 140)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی