قرآن شاهکار بزرگ عالم است
54 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : گلستان قران ) اذر 1379 - شماره 39 )(2 صفحه - از 17 تا 18)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی