قلمرو معارف قرآن و ارزش فهم ما از قرآن
56 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : معرفت ) تابستان 1372 - شماره 5 )(6 صفحه - از 4 تا 9)
تعداد شرکت کننده : 0

اشاره؛

از موضوعاتی که قرنها است ذهن و اندیشه متفکران بزرگ اعم از حکیمان، متکلمان، جامعه شناسان و... را بخود مشغول داشته این است که پیام دین چیست و دربرگیرنده چه ابعادی از زندگی انسان است؟ آیا وحی صرفاً ترسیم کننده ارتباط انسان با خدا و عالم اعلی است؟ یا اینکه هدف نبوت پاسخگوئی به تمام مشکلات علمی و فکری انسان و تنظیم جنبه‏های گوناگون حیات فردی و جمعی در همه زمینه‏های مورد نیاز برای دنیا و آخرت است؟ و روی هر یک از این فروض چگونه می‏توان این محتوا و پیام را فهمید و ارزش برداشت‏های دینی ما تا چه حد برخوردار از اعتبار است؟

قرآن کریم که آخرین پیام وحیانی آفریدگار عالم و سند جاودانه الهی برای سعادت و نیکبختی همه انسانها در همیشه تاریخ است، در این باره دیدگاه خاصی را ارائه می‏دهد. برای بحث و بررسی پیرامون ایده والای قرآن کریم در این زمینه به خدمت تنی چند از اندیشمندان اسلامی که سالیانی از عمر شریف خود را در خدمت قرآن گذرانده‏اند رفته‏ایم تا از برداشت‏ها و اندیشه‏های آنان بهره برگیریم.

این گفتگوها گرچه کوتاه است و خالی از کمبود نمی‏باشد لکن امیدواریم که بتواند زمینه رابرای طرح اینگونه مباحث در محافل علمی بیش از پیش فراهم سازد و محل مدّاقه متفکران اسلامی قرار گیرد.

معرفت

معرفت:با تشکر از حضرتعالی که لطف فرمودید و فرصتی را در اختیار مجله معرفت قرار دادید، همانطوریکه مستحضر هستید این مجله به علوم انسانی و اسلامی می‏پردازد و محور مقالات و بحثهایش این دسته ازعلوم است یکی از این محورها سلسله بحثها و مقالاتی است که تحت عنوان مباحث قرآنی و تفسیر مطرح می‏شود که به همین منظورخدمت شما رسیدیم تا پیرامون برخی از سؤالاتی که در ارتباط با قرآن مطرح است از محضرتان استفاده کنیم.

این سؤالهادارای دو موضوع محوری است که هم دارای نقاط مبهم است ونیازمند توضیح و تبیین است و هم از موضوعاتی است که با مسائل روز جامعه انقلابی و اسلامی ما به ویژه محققان درباب قرآن و استفاده از آن ارتباط دارد. موضوع نخست،جامعیت قرآن است و درآیات به آن اشاره شده است مثل آیه شریفه «و نزّلنا علیک الکتاب تبیاناً لکلّ شی‏ء»(نحل/89) و در روایات نیز آمده است که قرآن همه چیز را در بردارد؟ مراد از جامعیت قرآن چیست؟ چه مسائلی را قرآن دربر دارد؟ و چگونه اینها را بیان کرده است؟ آیا ظاهر قرآن همه چیز را در بردارد یا معانی؟ و موضوع سومی مطرح می باشد که موضوع سوم این است چه کسانی می‏توانند به معارف و مفاهیم‏گسترده قرآنی دست یابند از محضرتان تقاضا می‏کنیم که این سه مسئله رادر وصف جامعیت قرآن تاحدی توضیح دهید.

آیة‏الله مکارم:با تشکر از زحمات برادران عزیز و تشکر از مجله معرفت که این بحثها را مطرح کرده است و جای چنین مجله‏ای مخصوصاً در زمینه علوم اسلامی خالی بود و خوب شد که بحمدالله شروع شد امیدواریم که جایگاه مطلوب را در ... ادامه در لینک

آدرس اینترنتی