رمى جمرات در گذشته و حال
48 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در سابق جزوه فشرده اى تحت عنوان «تحقيقى جديد درباره رمى جمرات» منتشر شد كه گوشه هايى از اين مسأله را روشن مى ساخت، آنچه اكنون در دسترس شماست «شرح كاملى» درباره اين مسأله ميباشد