آزمایشگاه بزرگ تاریخ: مقایسه جالبی میان تواریخ قرآن و عهدین
26 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام »دی 1347، سال دهم - شماره 1 (4 صفحه - از 18 تا 20 - از 23)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی