معمای هستی: نخستین بار که یک مغز الکترونیکی را دیدم
26 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » شهریور 1351، سال سیزدهم - شماره 8
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی