خطوط اصلی اقتصاد اسلامی/ محو دولت آخرین گام مارکسیسم
27 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » بهمن 1358، سال نوزدهم - شماره 11
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی