خطوط اصلی مکتب اقتصادی اسلام: اسلام برای مسائل اقتصادی اولویت خاصی قائل شده
31 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » فروردین 1358، سال نوزدهم - شماره 1
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی