راه درآمد دولت در حکومت اسلامی/ 1- مالیات بر تولید: ویژگیهای زکات اسلامی
27 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » دی 1361، سال 22 - شماره 10
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی